การจำนองที่ดินช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณมีการลงทุนที่ดี

ในช่วงประมาณ 40 ปีจำนองที่ดินของการลงทุนซื้อและขายจำนองโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายที่ดิน ฯลฯ ฉันได้พบกับสถานการณ์ปัญหาและความประหลาดใจที่แตกต่างและหลากหลายฉันยังค้นพบว่าเมื่อคุณได้รับความประหลาดใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นแทบจะไม่ดีเลย ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือป้องกันตัวเองจากความประหลาดใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จำนองที่ดินฉันจะแสดงรายการคำถามและคำตอบซึ่งหากปฏิบัติตามจะช่วยขจัดความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้น

เพื่อให้ง่ายขึ้นเราจะอ้างถึงการจำนองโฉนดที่น่าเชื่อถือสัญญาที่ดินสัญญาขาย ว่า การจำนองที่ดินอะไรเป็นตัวกำหนดว่าการลงทุนที่ดีในสินเชื่อที่อยู่อาศัยจำนองที่ดินการลงทุนที่ดีคือเมื่อคุณได้รับเงินลงทุนคืนบวกกับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนทั้งหมดที่ต้องชำระจากการลงทุน จำนองที่ดินคำถามและคำตอบต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณมีการลงทุนที่ดี

อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบซึ่งรวมถึงการมี

การลงทุนใน Mortgages เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยหรือไม่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนที่ปลอดภัย 100% มีความเสี่ยงอยู่เสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีความสนใจ ผลตอบแทนของดอกเบี้ยหรือจำนองที่ดินควรสอดคล้องกับความเสี่ยงกล่าวคือความเสี่ยงมากขึ้น  ดอกเบี้ยมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบซึ่งรวมถึงการมี จำนองที่ดินที่เพียงพอในทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันการจำนองที่ดินฉันคิดว่านี่จะเป็นการลงทุนที่ “ปลอดภัย” มาก หากสินเชื่อที่อยู่อาศัยควรเข้าสู่การผิดนัดทรัพย์สิน เมื่อขายจะคืนเงินต้นและอาจมากกว่านั้นให้กับนักลงทุนอะไรคือความเสี่ยงและนักลงทุนสามารถทำอะไร

ได้บ้างเพื่อลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้การลงทุนใด ๆ มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถลดลงได้มากหากนักลงทุนทำการตรวจสอบสถานะของตนเอง จำนองที่ดินบางสิ่งที่นักลงทุนสามารถทำได้ ได้แก่ตรวจสอบมูลค่าตลาดที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ค้ำประกันการจำนองที่ดิน สิ่งนี้สามารถทำได้โดยนักลงทุนที่ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สินโดยอิสระ นักลงทุนหรือบุคคลที่เขา / เธอไว้วางใจควรเลือกผู้ประเมิน ขอแนะนำว่าอย่าใช้ผู้ประเมินที่ผู้กู้แนะนำหรือจัดหาให้

ต้องแน่ใจว่าคุณในฐานะนักลงทุนได้รับการประกันภัยกรรมสิทธิ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ บริษัท เอสโครว์มืออาชีพ บริษัท ชื่อหรือในบางกรณีทนายความเพื่อเตรียมเอกสารและปิดธุรกรรมแน่ใจว่าคุณได้รับ Title Insuranceจำนองที่ดิน สิ่งนี้เรียกว่าการประกันภัยกรรมสิทธิ์ของรับจำนองที่ดินซึ่งประกันการจำนองที่คุณกำลังซื้อซึ่งตรงข้ามกับการประกันภัยกรรมสิทธิ์ของเจ้าของซึ่งประกันทรัพย์สิน

ต้องแน่ใจว่าคุณในฐานะนักลงทุนได้รับการประกันภัยกรรมสิทธิ์ของจำนองที่ดินหากเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเป็นหลักประกันการจำนองต้องแน่ใจว่าคุณได้รับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยวินาศภัยเพื่อประกันทรัพย์สินโดยระบุชื่อคุณเป็นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติม จำนองที่ดินหากเป็นที่ดินคุณไม่จำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัย

 

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.