Tag Archives: Calibration

การสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) หมายความว่าวิธีการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้จัดทำความแน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณภาพพร้อมกับกฏเกณฑ์ชอบ พอควรแก่การนำไปใช้งานในวิธีการทำ เพื่อให้นำไปสู่บทสรุปบ๊วยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้อย่างมีพลังตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเทียบเคียงค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่าหลักเกณฑ์ของห้องหับลงมือสอบเทียบที่ศักยสอบกลับได้สู่กฏเกณฑ์แห่งชาติ หรือมาตรฐานระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในประจุบัน ทุกกฏเกณฑ์สากล จะมีข้อระบุที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 เป็นอาทิ การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติงานสอบเทียบ TIC มีกฏเกณฑ์เหตุฉะนี้  ได้มาการยืนยันกฏเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025:2005   วัสดุหลักเกณฑ์จากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงกฏเกณฑ์นานาชาติ … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on การสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)