คุณควรทราบหากคุณเช่าบ้านพัทยาพูลวิลล่า

คุณเป็นเจ้าของพัทยาพูลวิลล่าหรือไม่ คุณวางแผนที่จะให้เช่าและทำเงินหรือไม่ ถ้าใช่ก็รอ คุณรู้เกี่ยวกับกฎภาษีสำหรับการเช่าบ้านพักตากอากาศหรือไม่ เจ้าของบ้านในวันหยุดหลายคนเลือกที่จะเช่าพัทยาพูลวิลล่าของตนเพื่อสร้างรายได้มากขึ้นหรือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านอาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการตามระยะเวลาที่ทรัพย์สินถูกให้เช่า สิ่งนี้ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ไม่แพงมาก การทำความเข้าใจกฎภาษีก่อนที่จะเช่าบ้านของคุณ

คุณรู้หรือไม่ว่าการปรับเปลี่ยนการใช้งานส่วนตัว

จะเป็นประโยชน์กับคุณใช่จะถูกจัดประเภทในลักษณะที่ได้เปรียบมากขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี เป็นความคิดที่ดีที่จะลงทุนในบ้านพักตากอากาศและรับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าและสิทธิประโยชน์ทางภาษี อย่างไรก็ตาม มีกฎบางอย่างที่คุณต้องเข้าใจก่อนเช่าพัทยาพูลวิลล่า ให้เราหารือเกี่ยวกับกฎเหล่านี้เพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้น หากคุณกำลังวางแผนที่จะเช่าบางส่วนหรือบ้านพักตากอากาศทั้งหลังเป็นเวลาน้อยกว่าสิบห้าวัน ก็ไม่จำเป็นต้องรายงานรายได้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าจะไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนได้

สำหรับการเช่าพัทยาพูลวิลล่าเกิน 15 วัน จำเป็นต้องรายงานรายได้ ในกรณีนี้ คุณอาจมีสิทธิ์หักค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมแซม ค่าประกันและค่าสาธารณูปโภค การหักเงินที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการแบ่งประเภทของทรัพย์สินให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี หากเป็นทรัพย์สินให้เช่า คุณสามารถหักค่าเช่าเช่นการสูญเสียตามกฎของกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถหักดอกเบี้ยใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้บ้านส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคลสามารถนำมาหักแยกเป็นรายการได้

พัทยาพูลวิลล่ากรณีเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่การเช่า

สามารถหักค่าเช่าได้เฉพาะในขอบเขตของรายได้ค่าเช่าเท่านั้น ส่วนเกินใด ๆ จะถูกยกไปเพื่อชดเชยรายได้ค่าเช่าในปีต่อ ๆ ไป การหักแยกรายการสามารถพิจารณาได้ในส่วนส่วนบุคคลของภาษีทรัพย์สินและดอกเบี้ยจำนอง หากต้องการหักลดหย่อนสูงสุด ให้เก็บการใช้งานส่วนบุคคลประจำปีสำหรับบ้านของคุณนอกบ้านเป็นเวลาน้อยกว่า 15 วันหรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนวันเช่าทั้งหมด ที่นี่คุณสามารถปฏิบัติต่อบ้านพักตากอากาศเสมือนการเช่า ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับการหักเงินจำนวนมากเท่าๆ กัน คุณสามารถหลีกเลี่ยงเกินขีดจำกัด 10 เปอร์เซ็นต์ได้

โดยไม่ใช้พัทยาพูลวิลล่าของคุณมากกว่า 1 วันในแต่ละ 10 วันที่คุณเช่า ใช้บ้านของคุณเป็นการส่วนตัวนานกว่า 14 วันในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม การหักเงินของคุณอาจมีจำกัด ในกรณีที่รายได้ค่าเช่าของคุณต่ำกว่าค่าเช่า จะไม่สามารถนับการสูญเสียเพื่อชดเชยแหล่งรายได้อื่นได้ บ้านให้การพักผ่อนจากความน่าเบื่อหน่ายทุกวันอย่างแน่นอน นอกจากนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการพักภาษี เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีด้วยการหักภาษีสำหรับบ้านพักตากอากาศ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การหักลดหย่อนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

This entry was posted in ที่พักอาศัย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.