เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงปัญหาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ในอาชีพที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทและมักประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้รับเหมาต้องมีตัวแทนทางกฎหมายของผู้รับเหมาที่เหมาะสมและต้องรับรู้ถึงสิทธิ์ของตนอย่างเต็มที่ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับทางกฎหมายและโครงการสำหรับผู้รับเหมา

  1. จ้างตัวแทนทางกฎหมายของผู้รับเหมาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถจ่ายได้: นี่ไม่ใช่พื้นที่ที่จะดิ้นรนและประหยัดเงินการเป็นตัวแทนทางกฎหมายของคุณคือสิ่งที่มักจะทำให้คุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากดังนั้นให้ลงทุนในทนายความที่มีความรู้ซึ่งรู้วิธีที่จะชนะเมื่อจำเป็นและให้ความรู้แก่คุณเกี่ยวกับกระบวนการนี้
  2. รักษาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งสิทธิและความรับผิดชอบของคุณ: ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้าง คุณมีสิทธิบางอย่างในแง่ของงานที่คุณทำและความรับผิดชอบตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มโครงการ คุณมีสิทธิที่จะนำเสนองบประมาณและระยะเวลาให้กับลูกค้าที่คุณคิดว่าสมเหตุสมผลและยุติธรรมพวกเขาอาจจะหรือไม่ยอมรับก็ได้ แต่คุณต้องเสนอราคาตามสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำได้จริง เป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะต้องยึดติดกับงบประมาณและระยะเวลาที่คุณตกลงไว้และไม่พยายามควักเงินลูกค้าหรือเวลาให้มากขึ้นหากไม่จำเป็น คุณต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่กฎหมายระบุว่าเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของคุณในอาชีพที่คุณเลือก
  3. หากมีบ่อโคลนทางกฎหมายเกิดขึ้น ให้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณโดยเร็ว อย่าพยายามแก้ไขด้วยตัวเองที่น่าจะมีแต่ทำให้สถานการณ์แย่ลงให้จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นและขอตัวแทนทางกฎหมายของผู้รับเหมาทันที ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาจะแนะนำคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ แต่อาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกระจายสถานการณ์โดยไม่ต้องนำเรื่องขึ้นศาล
  4. รับทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและรับรอง พร้อมสำเนาถึงทนายความของคุณ: นี่คือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก และทำให้แน่ใจว่าในกรณีที่คุณต้องการตัวแทนทางกฎหมายของผู้รับเหมา คุณได้จัดทำแบบฟอร์มสำรองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.