วิธีจัดการกับแหล่งไฟฟ้าและอุปกรณ์อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

จำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนขณะจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่ทำงานอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ถ้าคุณไม่ระวัง คุณอาจถูกไฟฟ้าช็อตหรือทำร้ายคนรอบข้างได้ การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะสอนพนักงานถึงวิธีจัดการกับแหล่งไฟฟ้าและอุปกรณ์ในลักษณะที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านล่างนี้คือเคล็ดลับ

ในการดูแลความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้านี่เป็นเพียงข้อมูลสำคัญบางส่วนที่แบ่งปันกับพนักงานในระหว่างการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยสายไฟและอุปกรณ์ไม่ควรสัมผัสกับความชื้น อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าผู้ปฏิบัติงานควรหลีกเลี่ยงการจับสายไฟและอุปกรณ์ด้วยมือที่เปียกชื้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ สายไฟที่ขาดหรือขาดควรเปลี่ยนทันที การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยส่งเสริม

การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยเน้นว่าเต้ารับไฟฟ้า

ให้พนักงานทราบว่าฟิวส์และเบรกเกอร์อยู่ที่ใดในอาคาร อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้านี่เป็นข้อมูลสำคัญที่อาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต ห้องที่มีอันตรายจากไฟฟ้าสูงควรมีโปสเตอร์ความปลอดภัยอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าซึ่งระบุขั้นตอนความปลอดภัยทางไฟฟ้าควรทดสอบวงจรและตัวนำก่อนที่คนงานจะจัดการ ควรใส่ขั้นตอนการล็อกเอาต์และแท็กเอาต์ขณะจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะสอนพนักงานเกี่ยวกับวิธีการล็อกเอาต์และแท็กเอาต์เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ขั้นตอนการล็อกและแท็กเอาต์ช่วยปกป้องพนักงาน

จากการบาดเจ็บหากมีการเริ่มทำงานโดยไม่คาดคิดอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าควรทำการทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยเน้นว่าเต้ารับไฟฟ้าทั้งหมดในอาคารควรมีฝาปิดนิรภัยเมื่อไม่ใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่พนักงานจะถูกไฟฟ้าดูดอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานของคุณปลอดภัยจากอันตรายจากไฟฟ้า คุณควรตอบคำถามต่อไปนี้มีสัญญาณของการเผาไหม้หรือความร้อนสูงเกินไปสำหรับสายไฟและอุปกรณ์ที่ใช้หรือไม่คุณถูกไฟฟ้าช็อตเล็กน้อยขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างหรือไม่มี

ความปลอดภัยส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับปลั๊กไฟ

การใช้ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองเพื่อทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นหรือไม่สายไฟและสายไฟต่อทั้งหมดมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสะดุดล้มหรือไม่อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ทั้งหมดในสถานที่ทำงานมีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับปลั๊กไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้รับสิ่งของที่เสียบมากเกินไป ในระหว่างการฝึกอบรม จำเป็นต้องสอนคนงาน

ถึงวิธีการแต่งกายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกด้วยไฟฟ้าอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า พวกเขาควรได้รับการสอนขั้นตอนให้ปฏิบัติตามหากมีคนติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่มีชีวิต การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยแนะนำว่าคุณควรหาแหล่งพลังงานและปิดกระแสไฟฟ้าทันทีในสถานการณ์เช่นนี้ อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหากคุณไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะปิดกระแสไฟฟ้า คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ที่ทำจากไม้เพื่อผลักบุคคลนั้นออกจากกระแสไฟฟ้า

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

รับการอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://thermotracer.co.th/about/

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.