ความแตกต่างระหว่างสเปคของประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติแบ่งออกเป็นประตูอัตโนมัติใหญ่ๆ ประตูอัตโนมัติและพลังงานสูง ความแตกต่างระหว่างประตูทั้งสองประเภทนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของทางเข้าประตูประตูอัตโนมัติประตูพลังงานต่ำประตูพลังงานต่ำมักถูกมองว่าเป็นประตูอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางเข้าประตูเหล่านี้มักจะมีป้ายแสดงสัญลักษณ์สากลที่เข้าใจว่าเป็นช่องเปิดสำหรับรถเข็น ในการติดตั้งส่วนใหญ่ประตูอัตโนมัติ

ระบบประตูที่ใช้พลังงานต่ำจะเป็นประตูอัตโนมัติ

บานสวิงหรือบานเลื่อน ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานโดยการกระทำที่รู้ในส่วนของผู้ใช้ทางเข้าประตู ปุ่มหรือแผ่นกดใช้เพื่อเปิดใช้งานกลไกการทำงานของประตูประตูอัตโนมัติผู้ที่ต้องการเข้าประตูต้องกดปุ่มเพื่อเริ่มฟังก์ชั่นเปิดประตู ความต้องการพลังงานต่ำของทางเข้าประตูเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแรงที่กระทำโดยประตูที่เคลื่อนที่ผ่านทุกด้านของวงจรการเปิดและปิดระบบประตูพลังงานต่ำบางระบบเป็นเครื่องเปิดประตูแบบใช้ไฟฟ้าช่วยอย่างเคร่งครัดประตูอัตโนมัติในรูปแบบพื้นฐานที่สุด ประตูเหล่านี้ใช้การควบคุมมอเตอร์เพื่อผลักหรือดึงเปิดประตูหลังจากถึงตำแหน่งเปิดจนสุดแล้วประตูอัตโนมัติตัวจับเวลาพื้นฐานจะเปิดประตูค้างไว้ตามเวลาที่ตั้งไว้ประตูอัตโนมัติ

ซึ่งช่วยให้ผู้ที่นั่งเก้าอี้ล้อเข็นเข้าถึงได้โดยไม่ต้องผลักหรือดึงเปิดประตูหน้าเส้นทางการเดินทาง เมื่อตัวจับเวลานับถอยหลัง ประตูจะปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติและไม่สามารถเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อเปิดอีกครั้งโดยไม่ต้องกดปุ่มอีกระบบประตูที่ใช้พลังงานต่ำทุกระบบจะต้องทำงานอย่างช้าๆ ประตูอัตโนมัติและใช้แรงน้อยที่สุดเมื่อมีการกระแทกหรือแรงต้าน ทางเข้าออกพลังงานต่ำที่ปรับอย่างเหมาะสมจะหยุด หยุด หรือย้อนกลับเมื่อพบสิ่งกีดขวางระหว่างการทำงานยิ่งการควบคุมประตูพลังงานต่ำมีความซับซ้อนหรือซับซ้อนมากเท่าใด ก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มีศักยภาพมากขึ้นเท่านั้น บางตัวเลือกที่เป็นไปได้รวมถึงคุณสมบัติระบบช่วยผ่อนแรงที่จะรับรู้แรงที่ผู้ใช้กระทำและเปิดใช้งานประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติการควบคุมมอเตอร์ประตูเพื่อควบคุม

ความพยายามในการเปิด มักจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าซึ่งทำหน้าที่ประเภทนี้ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบปฏิกิริยาสิ่งกีดขวางที่จะหยุด ย้อนกลับ หรือรีไซเคิลที่เปิดซึ่งอาจรวมอยู่ในตัวเลือกคำสั่งควบคุมมอเตอร์ตามมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะของอุตสาหกรรม ไม่จำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์ออปติคอลหรือเซ็นเซอร์ความใกล้ชิดใดๆ ประตูอัตโนมัติในระบบประตูที่ใช้พลังงานต่ำซึ่งทำงานโดยการกดปุ่มที่เรียกว่าด้วยเหตุนี้ประตูอัตโนมัติทางเข้าประตูประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับการจราจรที่มีปริมาณน้อย ปลอดภัยเมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม และผ่านการทดสอบแรงและประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติความเร็วที่เหมาะสมเป็นประจำเมื่อเคลื่อนที่ ประตูเหล่านี้อาจเป็นปัญหาได้เมื่อติดตั้งแทนทางเข้าประตูอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ใช้พลังงานสูงซึ่งมีราคาแพงกว่าทางเข้าประตูเหล่านี้แตกต่างจากระบบประตูพลังงานต่ำในลักษณะการทำงานของประตู แรงและความเร็วที่ประตูมีอยู่เมื่อเคลื่อนที่โดยทั่วไป ระบบประตูอัตโนมัติจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใกล้ เซ็นเซอร์ป้องกันธรณีประตู และเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าออก ความซับซ้อนของระบบประตูอัตโนมัติกำหนดระดับความซับซ้อนของการควบคุมส่วนประกอบประตูทั้งหมดและชุดเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.