Tag Archives: สายรัดข้อมือ

เรื่องราวประวัติของสายรัดข้อมือ

สายรัดข้อมือ มักมีประเภทเป็นวงที่ทำจากพลาสติก หรือกระดาษมัน ที่ใช้เพื่อคาดหรือคาดที่ขอบเขตแขน สายรัดกลุ่มนี้มักทำให้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตัว หรือใช้เพื่อเป็นการแถลงความเลื่อมใสหรือเข้าข้างสหภาพธรรมการย์ต่าง ๆ สายรัดข้อมือซิลิโคน ต้นปีพ.ศ. 2548 สายรัดข้อมือซิลิโคนได้กลายเป็นเครื่องตกแต่งที่ได้รับค่านิยม ที่สหภาพการกุศลนำมาเพื่อหาเงินบริจาค สายรัด Livestrong เป็นแบบแรกที่ออกมา ผ่านทางการริเริ่มโดยแลนซ์ อาร์มสตรองนักปั่นจักรยาน จากนั้นก็ได้มีออกมาอีกหลายประเภท ในไทยสายรัดข้อมือ เริ่มเป็นที่แบบในช่วงต้นปี พ.ศ. 2548 โดยที่ราคาของสายรัดข้อมือบางแบบมีค่าสูงประมาณ 1 พันบาท และได้หมดแฟชั่นในช่วงกลางปี พ.ศ. 2548 แต่ในช่วงปัจจุบันได้รับความชื่นชมในการทำเพื่องาน แสดงสินค้า ที่ระลึกเพื่อหน่วยงาน ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีต้นทุนต่อชิ้นทึ่ถูก ซึ่งวิธีการผลิตสายรัดข้อมือ นั้นมีหลายหลายวิธี ส่วนมากนั้นสายรัดข้อมือจะมีการทำจาก ยาง … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off on เรื่องราวประวัติของสายรัดข้อมือ