การใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเรือนกระจก

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีบทบาทสำคัญในช่วงของการสังเคราะห์ด้วยแสง การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการทางเคมีที่แสงเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชสีเขียว น้ำตาลที่ผลิตจากกระบวนการนี้ใช้สำหรับการเจริญเติบโตภายในพืชโดยการหายใจ ในฐานะที่เป็นเป้าหมายหลักของพวกคุณหลายคนที่ใช้โรงเรือนมันจะเป็นการผลักดันระดับของวัตถุแห้งเช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตและสิ่งนี้จะปรับปรุงการเติบโตและความแข็งแรงของการผลิตของคุณ เมื่อเกิดการแพร่กระจายนี่เป็นวิธีที่มันเข้าสู่พืช ด้านล่างของใบคุณจะพบเซลล์ที่เรียกว่าเหล่านี้จะเป็นเซลล์พิเศษ เซลล์เปิดขึ้นแล้วปิดอีกครั้งและกระบวนการนี้ช่วยให้สามารถสลับก๊าซได้

แหล่งที่มาของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

วิธีที่คุณสามารถรับได้ในอัตราที่เร็วกว่าคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นคาร์บอน คุณจะพบว่ามันทำงานได้ดีกับโพรเพนน้ำมันก๊าดเช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติ คุณสามารถใช้ถังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ได้หากต้องการ คุณต้องจำไว้ว่าก๊าซแต่ละชนิดที่กล่าวมามีข้อดีและข้อเสีย ด้วยน้ำมันก๊าดและโพรเพนคุณจะไม่เพียงได้รับแหล่งของคาร์บอน แต่กระบวนการนี้จะผลิตความร้อนและสิ่งนี้จะรบกวนอุณหภูมิที่คุณพยายามรักษาไว้ในเรือนกระจกของคุณ เชื้อเพลิงมีกำมะถันและเป็นความคิดที่ดีที่จะแจ้งให้ผู้จำหน่ายทราบว่าคุณตั้งใจจะใช้ก๊าซสำหรับ

ในยุคสมัยนี้ผู้ดูแลเรือนกระจกจำนวนมากจับตามองและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายในเรือนกระจก สิ่งนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่จะอ่านปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายใน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีที่สุดในกรณีนี้ รายการนี้ช่วยในการรักษาระดับ ส่วนใหญ่จะแนะนำให้คุณไปถึงระดับที่เหมาะสมของคาร์บอนในเรือนกระจกของคุณ คุณควรปิดประตูและช่องระบายอากาศทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระดับ คุณสามารถตั้งค่าระดับของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นระดับของแสง ณ จุดใดก็ได้

เมื่อไรควรใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

โดยปกติการสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันเนื่องจากต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์ดังนั้นคุณต้องจำไว้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้แสงในตอนกลางคืน ในช่วงวันที่มีเมฆมากหรือน่าเบื่อการสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้น แต่ในอัตราที่ต่ำกว่ามาก เวลาที่เป็นตัวเลือกเวลาที่จะเริ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณจะเป็นหนึ่งชั่วโมงก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นและในเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกคุณสามารถปิดระบบได้  ชีวิตขึ้นอยู่กับการหายใจเพราะเซลล์ของร่างกายต้องการออกซิเจนซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เราหายใจเข้าเพื่อนำเสบียงอากาศสดชื่นไปยังปอด

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะนำออกซิเจนจากมัน เราหายใจออกเพื่อกำจัดก๊าซอื่น ๆ ในอากาศที่ร่างกายไม่ต้องการเช่นเดียวกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งร่างกายได้ทำในขณะทำงาน อากาศเข้าสู่ร่างกายผ่านทางรูจมูกและผ่านหลอดลมไปจนสุดปลายกิ่งที่เล็กที่สุดในปอด ที่นั่นภายในถุงอากาศขนาดเล็กที่เรียกว่าอัลโวลัส ออกซิเจนถูกนำออกมาจากอากาศและแลกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.gas.linde.co.th/th/industries/index.html

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.