Tag Archives: รับจำนำรถ

หัวข้อน่ารู้เกี่ยวข้องการรับจำนำรถ

ผู้รับจำนำ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับจำนำต้องสืบสวนพยานเกี่ยวข้องรถให้ดีว่ารถที่จะรับจำนำนั้นเป็นรถของผู้นำมาจำนำหรือเปล่า วิเคราะห์ดูบันทึกประจำวันหนังสือขึ้นทะเบียนรถ ดูในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นชื่อของผู้นำรถมาจำนำหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะต้องมีรายงานเห็นด้วยหรือมอบสิทธิ์ของผู้ประดิษฐ์ผู้ถือสิทธิ์ขาด หมายรวมเอกสารอื่น ๆ ที่ยุ่งเกี่ยว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมของคู่ใจ (ถ้ามี) กับในที่สุดก็กติกาจำนำ เอกสารทุกสิ่งจะต้องให้ผู้นำรถมาจำนำลงลายมือชื่อรับแขกความแม่นยำให้พร้อม ผู้รับจำนำที่ไม่ซื่อตรง คือ รับจำนำรถที่ถูกโกงมา ซึ่งมิใช่รถของผู้นำมาจำนำ ต่างว่ามีจงใจกินนอกกินในแบบนี้ คือเพื่อเสี่ยงเพราะเห็นแก่ดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำเปอร์เซ็นต์ 10 บาทต่อเดือน โดยไม่คิดถึงหลักกฎหมาย ถือว่าเข้ากฎการรับของโจร เป็นความผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เราจะเข้าใจแจ่มแจ้งได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้รับจำนำรถไว้โดยไม่สุจริต มีหลักในการตรวจสอบว่า บุคคลนั้นหวังอะไรจากการรับจำนำ ถ้าหวังดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำรถโดยไม่คำนึงถึงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ถูกต้มตุ๋นมา ถูกลักมา หรือเป็นรถที่ได้มาด้วยการกระทำความผิดอื่น (ตามมาตรา … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off on หัวข้อน่ารู้เกี่ยวข้องการรับจำนำรถ