ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาช่วยการสร้างงานศิลปะบนสื่อดิจิตอล


เมื่อเราพูดถึง ศิลปะ เรามักจะหมายถึง ความงาม แต่ความงามในที่นี้เป็นเรื่องของคุณค่า (Value) ที่เป็นคุณค่าทางสุนทรียะ แตกต่างจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่เป็นราคาของวัตถุ แต่เป็นคุณค่าต่อจิตใจ ความงามเกิดขึ้นด้วยอารมณ์มิใช่ด้วยเหตุผลความคิดหรือข้อเท็จจริง คนที่เคร่งครัดต่อเหตุผลหรือเพ่งเล็งไปที่คุณค่าทางวัตถุจะไม่เห็นความงาม คนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อนไหวจะสัมผัสความงามได้ง่ายและรับได้มาก ความงามให้ความยินดี ให้ความพอใจได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเหตุผล ความยินดีนั้นเกิดขึ้นเองโดยไม่มีการบังคับ ความงามนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุก็จริงแต่มิได้เริ่มที่วัตถุ มันเริ่มที่อารมณ์ของคน

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เราได้สัมผัสกับงานศิลปะในรูปแบบสื่อดิจิตอล ที่ทำให้งานศิลป์เป็นสิ่งที่เข้าถึงและจับต้องได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อใส่เรื่องราวเข้าไปรวมกับเทคนิคคอมพิวเตอร์ ก็จะทำให้งานดีไซน์ดูมีชีวิตขึ้นมา

งานกราฟ ฟิก โฆษณา นอกจากเครื่องมือซอฟต์แวร์แล้วล้วนแต่ต้องใช้ศิลปะในการรังสรรค์ แต่การจะสร้างงานศิลปะในระบบดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ใช้เทคนิคที่ต่างกัน เครื่องมือที่ใช้มีความละเอียดน้อยกว่า เรียกว่าพอใช้ได้แต่งานไม่ออกมาสมบูรณ์อย่างที่ควร งานดิจิตอลจะเน้นความเหมือนจริง ส่วนงานศิลปะจะเน้นเรื่อง Passion อารมณ์ความรู้สึกสื่อปรัชญาแนวคิด อีกทั้งชิ้นงานจับต้องได้ในมุมมองหลายมิติ

แม้ตอนนี้เราจะมีเทคโนโลยีที่ใช้ปากกาวาดได้เหมือนธรรมชาติ แต่เทคนิคแตกต่าง เครื่องมือมีราคาแพงอย่างเช่นจอภาพต้องกว้างและให้สีทีคมชัดครบถ้วน แสดงสีตามจริงไม่ใช่พิมพ์ออกมาแล้วเป็นอีกสี ปากกาดิจิตอลที่นำเข้าข้อมูลต้อง Sensitive ไวต่อแรงกดต่อการเคลื่อนไหว ไม่มีสันยานรบกวน การสร้างงานบน Canvas ที่มี Resolution ที่ใหญ่กว่าหน้าจอหลายเท่า ลงทุนหลักหมื่นหลักแสน เทียบกับงานศิลปะทำมือเราใช้วัสดุราคาถูก แม้แต่เศษไม้ก็ยังใช้ได้ แต่งานในรูปแบบดิจิตอลจะดีกว่าตรงที่มันแพร่ไปยังสื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าใครจะเอาไปทำผ้าใบ บิลบอร์ด ลงหนังสือ ใบปลิว ตัวอย่างการโปรโมตภาพยนตร์ใหม่เรื่องหนึ่งที่ต้องฉายพร้อมกันทั่วประเทศ วาดด้วยพู่กันไม่ทัน และเมื่อดูขนาดเสกลของงาน งานดิจิตอลสามารถวาดบนหน้าจอเล็กแต่นำไปขยายเป็นภาพขนาดเท่าตึกสูงได้โดยยัง คมชัดอยู่ เทียบกับการวาดด้วยมือแล้วต้องใช้จำนวนคนมากและเวลาเยอะ งานดิจิตอลนั้นสามารถจะเคลื่อนย้ายง่าย อยากติดตรงไหนก็ได้หน้าร้าน ผนัง แขวนเพดาน งานศิลปะนั้นต้องระมัดระวังเพราะมีน้ำหนักและเปราะบาง ใช้พื้นที่เฉพาะเจาะจง แต่ไม่ว่าอย่างไรเราคงใช้ศิลปะในการทำงานดิจิตอล แต่ใช้เครื่องมือดิจิตอลทำงานศิลปะจะไม่เหมาะและไม่สมบูรณ์พอ

This entry was posted in อินเตอร์เน็ต and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.