เครื่องพิมพ์วันที่ของคุณใช้งานได้นานขึ้นหรือไม่

เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่ ราคาดี

เครื่องพิมพ์วันที่คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดีเมื่อทำงานอย่างถูกต้อง แต่เมื่อใช้งานไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น ก็อาจกลายเป็นสาเหตุของความหงุดหงิดได้อย่างแท้จริง หากคุณทราบวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต คุณอาจมีปัญหากับเครื่องพิมพ์น้อยลง และคุณมีแนวโน้มที่จะซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เองได้ง่ายๆ เครื่องพิมพ์วันที่เป็นเครื่องพิมพ์ที่ถูกที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ และด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเลือกซื้อเครื่องพิมพ์เหล่านี้แทนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีราคาแพงกว่า เครื่องพิมพ์วันที่จะวางหยดหมึกขนาดเล็กมากลงบนหน้าที่พิมพ์ ละอองมีขนาดเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยการนำหยดน้ำเล็กๆ เหล่านี้

เครื่องพิมพ์วันที่จะเห็นภาพหรือพิมพ์บนหน้าที่พิมพ์ของคุณ

เครื่องพิมพ์วันที่และเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่เคยแตะต้องแผ่นกระดาษที่พิมพ์จริงๆ เครื่องพิมพ์วันที่ใช้ชุดหัวฉีดเพื่อฉีดหมึกลงบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะทำให้คุณได้ภาพสุดท้ายที่คุณเห็นบนกระดาษ เนื่องจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทไม่เคยสัมผัสกระดาษจริง ๆ จึงถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์วันที่ที่ไม่กระทบในทางกลับกัน เครื่องพิมพ์ดีดใช้แรงกระแทกอย่างแรงเพื่อวางภาพบนหน้ากระดาษ รูปร่างที่แท้จริงของตัวอักษรหรือตัวเลขจากแถบบนเครื่องพิมพ์ดีดจะกระทบกับริบบิ้นและดันหมึกลงบนหน้ากระดาษมีเครื่องพิมพ์แบบไม่กระแทกประเภทอื่นๆ มากมาย

แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้งานหรือถือว่าแพงเกินไป บ่อยครั้ง คุณสามารถหาเครื่องพิมพ์วันที่ได้ในราคาต่ำกว่า 50 เหรียญ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องพิมพ์วันที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ ภายในเครื่องพิมพ์วันที่คุณจะพบชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย หัวพิมพ์เป็นส่วนหลักของเครื่องพิมพ์ ประกอบด้วยชุดหัวฉีดที่พ่นหมึกลงบนกระดาษ นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ตัวกั้นหัวพิมพ์ที่เคลื่อนหัวพิมพ์ไปมาบนกระดาษขณะพิมพ์ เข็มขัดยึดหัวพิมพ์กับมอเตอร์ตัวกั้นหัวพิมพ์

ภายในเครื่องพิมพ์วันที่

คุณจะพบถาดป้อนกระดาษและลูกกลิ้งกระดาษ รวมถึงมอเตอร์ป้อนกระดาษ มอเตอร์สเต็ปเตอร์ของตัวป้อนกระดาษจะซิงโครไนซ์การเคลื่อนของกระดาษกับของหัวพิมพ์ เพื่อให้รูปภาพที่กำลังพิมพ์ปรากฏบนตำแหน่งที่ถูกต้องของหน้า เครื่องพิมพ์วันที่รุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่ใช้พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ยังมีรุ่นเก่าๆ บางรุ่นที่ใช้พอร์ตขนาน เมื่อคุณซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ เครื่องพิมพ์วันที่จะมาพร้อมกับแผ่นดิสก์ที่คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณวางแผ่นดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ มันจะเปิดใช้งานวิซาร์ดการติดตั้ง

โดยทั่วไปวิซาร์ดการติดตั้งจะให้คำแนะนำที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามเกี่ยวกับวิธีการวางซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ฮาร์ดแวร์เดียวที่คุณจะต้องติดตั้งในเครื่องพิมพ์วันที่ ราคาจริงๆ คือ สายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า สายไฟจากเครื่องพิมพ์วันที่ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณจะต้องติดตั้งหมึก ตลับหมึก ทำให้คุณมีเพียงกระดาษที่จะโหลด สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์มาก่อน สิ่งสำคัญที่พวกเขาสนใจเมื่อเรียนรู้คือการใส่กระดาษและวิธีเปลี่ยนตลับหมึก สำหรับเจ้าของเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ย สิ่งเหล่านี้เป็นงานบำรุงรักษาเพียงอย่างเดียว

 

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.