รับจองทะเบียนรถและซื้ออย่างมั่นใจและราคาไม่แพงแน่นอน

ไม่ทราบว่าคำต่อท้ายของคุณ

มาจากคำนำหน้าใช่หรือไม่?

V750 ของคุณจากคุณ รับจองทะเบียนรถ  งงกับศัพท์เฉพาะป้ายทะเบียน? โลกของป้ายทะเบียนอาจสร้างความสับสนได้ โดยเฉพาะกับผู้ซื้อครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ด้วยคำแนะนำง่ายๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับป้ายทะเบียนทั่วไป คุณสามารถซื้อป้ายทะเบียนส่วนตัวของคุณเองได้อย่างมีความสุข:

ใบรับรองการให้สิทธิ์ (V750) – ใบรับรองการให้สิทธิ์หรือ V750 ออกให้เมื่อคุณซื้อหมายเลขทะเบียนที่ไม่เคยกำหนดให้กับรถ ออกโดย DVLA V750 จะแสดงรายละเอียดของผู้ซื้อและการลงทะเบียนที่เลือก

ใบรับรองการเก็บรักษา (V788) – ใบรับรองการเก็บรักษาหรือ รับจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ออกโดย DVLA เมื่อมีการโอนการลงทะเบียนออกจากรถที่จะเก็บไว้ใน “การเก็บรักษา” ซึ่งรอการมอบหมายในอนาคต

  • ชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ – นี่คือชื่อที่สามารถเพิ่มลงใน V750/V778 เมื่อคุณซื้อการลงทะเบียนเพื่อให้ชื่อที่เสนอชื่อสามารถมอบหมายการลงทะเบียนให้กับรถของพวกเขาได้ ชื่อต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏในสมุดจดรายการต่าง V5 ของรถที่คุณต้องการกำหนดหมายเลขทะเบียนให้
  • ป้ายทะเบียนส่วนต่อท้าย – การลงทะเบียนส่วนต่อท้ายแสดงตัวอักษร 3 ตัว ตามด้วยตัวเลขสูงสุด 3 ตัว และตัวอักษรสุดท้ายระบุปีที่ออกหมายเลข ออกจำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2506 โดยมีชุดคำต่อท้าย “A” เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากรถยนต์บนท้องถนน ตัวอย่างของการลงทะเบียนส่วนต่อท้ายคือ ABC 123A

ป้ายทะเบียนคำนำหน้า

หมายเลขทะเบียนส่วนนำหน้าออกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2526 รูปแบบนี้อยู่ด้านหลังป้ายทะเบียน รับจองทะเบียนรถ นครปฐม ที่มีอักษรระบุอายุก่อน ตามด้วยตัวเลขสูงสุด 3 ตัว และตัวอักษร 3 ตัว ตัวอย่างรูปแบบการลงทะเบียนคำนำหน้าคือ A123 ABC

  • ป้ายทะเบียนรูปแบบปัจจุบัน – ออกตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นไป โดยจะแสดงตัวอักษร 2 ตัว ตามด้วยตัวเลข 2 ตัว และตัวอักษร 3 ตัว ตัวเลขเกี่ยวข้องกับปีที่ออกทะเบียนและเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือนในเดือนมีนาคมและกันยายน ตัวอย่างของการลงทะเบียนรูปแบบใหม่คือ AB02 ABC
  • Dateless Registration – การลงทะเบียน dateless คือหมายเลขทะเบียนที่ไม่มีตัวระบุอายุ หมายเลขทะเบียนที่ไม่มีวันที่ออกโดยสภาท้องถิ่นที่ได้รับจดหมายเพื่อเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ออกป้ายทะเบียนไม่ใช่ปีที่ออก บางตัวมีอายุมากกว่า 100 ปีและสามารถสั่งการราคาสูงในตลาดได้ มีหลายรูปแบบของการจดทะเบียนแบบไม่ระบุวันที่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ที่ออก:

o เลขทะเบียน “1 ต่อ 1” เป็นตัวอย่างคลาสสิกของป้ายทะเบียนแบบไม่มีวันที่ซึ่งแสดงเพียง 1 ตัวอักษรและ 1 ตัวเลขเท่านั้น ออกจำหน่ายครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2446 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเลขทะเบียนสุดท้ายที่ควรเป็นเจ้าของ

o เลขทะเบียน “2 คูณ 2” แสดงตัวอักษร 2 ตัวและตัวเลข 2 ตัว มีทะเบียนที่ดูเรียบร้อยและเป็นที่นิยมของนักสะสม การเพิ่มตัวอักษรและตัวเลขตัวที่สองช่วยให้คุณค้นหาชื่อย่อและ/หรือปีเกิดของคุณ

o ออกเลขทะเบียน “3 คูณ 3” เพื่อรองรับจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นบนท้องถนน มีการเพิ่มตัวอักษรและตัวเลขเพิ่มเติมลงในแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อให้แสดงตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 3 ตัว การลงทะเบียนแบบ “3 คูณ 3” เป็นการลงทะเบียนแบบไม่ระบุวันที่ แต่สำหรับสายตาที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว คุณสามารถระบุได้ว่าเป็นการลงทะเบียนที่อายุน้อยกว่าป้ายทะเบียนที่ไม่มีวันที่บางประเภทhttps://www.facebook.com/Clubtabien

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.