การตรวจสอบผลคำนวณผลประโยชน์พนักงานของรัฐบาลกลาง

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นอาชีพกับรัฐบาลกลางหรือคุณเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งให้บริการมานานหลายทศวรรษ คำนวณผลประโยชน์พนักงานสิ่งสำคัญคือคุณต้องทบทวนผลประโยชน์ที่คุณได้รับในฐานะพนักงานของรัฐบาลกลาง การใช้สำนักงานบริหารงานบุคคลของสหรัฐอเมริกา คำนวณผลประโยชน์พนักงานของรัฐบาลกลางสามารถเข้าถึงทรัพยากรจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อผลประโยชน์ที่สำคัญ บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานรัฐบาลกลางเฉพาะ 2 ประการ ได้แก่ การประกันชีวิตและการประกันความทุพพลภาพ

FEGLI Term Life Insurance
ดำเนินการผ่านสำนักงานบริหารงานบุคคล ปัจจุบัน FEGLI เป็นโครงการประกันชีวิตกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้บริการรัฐบาลกลางและพนักงานไปรษณีย์ด้วยโปรแกรมการประกันชีวิตระยะยาวซึ่งสามารถเลือกได้จาก 4 ประเภทผลประโยชน์

– BIA (Basic Insurance Amount) นี่คือผลประโยชน์ทั่วไปที่มีอยู่ โดยครอบคลุม 1 เท่าของรายได้ต่อปีของคุณ เบี้ยประกันภัยสำหรับตัวเลือกสิทธิประโยชน์นี้แบ่งระหว่างคุณ (2/3) และนายจ้างของคุณ (1/3) และอยู่ในกำหนดการระดับพรีเมียมที่ไม่รับประกัน
– ตัวเลือก A (มาตรฐาน) นี่คือสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่สุดที่มีให้โดยไม่จำเป็น ให้ผลประโยชน์การเสียชีวิตเพิ่มเติม 10,000 ดอลลาร์แก่พนักงานและจ่ายโดยพนักงานแต่ละคนทั้งหมด
– ตัวเลือก B (เพิ่มเติม) ตัวเลือกนี้เป็นที่ซึ่งพนักงานของรัฐบาลกลางและไปรษณีย์สามารถขยายระดับการประกันชีวิตที่พวกเขามีผ่านโปรแกรม FEGLI ได้อย่างแท้จริง คำนวณผลประโยชน์พนักงานตัวเลือกนี้ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์เพิ่มเติมได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อปี เช่นเดียวกับผลประโยชน์เสริมของ FEGLI ทั้งหมด คุณเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย 100%
– ตัวเลือก C (ครอบครัว) ตามชื่อที่ระบุ ตัวเลือกนี้ช่วยให้พนักงานของรัฐบาลกลางสามารถเลือกประกันชีวิตเพิ่มเติมสำหรับคู่สมรสและบุตรของตนได้ ความคุ้มครองนี้เสนอเป็นทวีคูณโดยให้ผลประโยชน์สูงสุด 25,000 สำหรับคู่สมรสและ 12,500 สำหรับบุตรแต่ละคน

This entry was posted in คำนวณผลประโยชน์พนักงาน. Bookmark the permalink.

Comments are closed.