Category Archives: ปั้นจั่น

ทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับปั้นจั่นสะพาน

ปั้นจั่นหมายถึงเครื่องมือทางกลแบบติดตั้งที่ใช้เพื่อขนย้ายของขนาดเล็กและขนาดกลางในระยะทางสั้น ๆ มาในหลากหลายรูปแบบรวมถึงเครนสะพานและปั้นจั่นโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ปั้นจั่นไม่ว่าจะอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่นั้นขับเคลื่อนด้วยตนเองหรือด้วยกำลัง ปั้นจั่นติดสะพานเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเภทของปั้นจั่นที่ไม่สามารถจำลองเป็นยานพาหนะทางอุตสาหกรรมได้ อีกประเภทหนึ่งคือเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ เรียกอีกอย่างว่าเครนสะพานเคลื่อนที่เหนือศีรษะ ปั้นจั่นสะพานประกอบด้วยคานที่เชื่อมระหว่างอ่าว ที่เคลื่อนที่บนรางสองรางที่ติดตั้งบนผนังด้านใดด้านหนึ่ง https://sccconcrete.co.th/ดูหน้า-22557-บริการตอกเสาเข็ม-ปั้นจั่นตีนตะขาบ-ปั้นจั่น-3-ขา.html ปั้นจั่นและรถเข็นซึ่งเดินข้ามสะพาน ให้การเคลื่อนที่ทั้งหมดสามแกน รอกจะเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นและลง รถลากจะเคลื่อนย้ายสินค้าไปทางซ้ายและขวาและสะพานของเครนจะเคลื่อนย้ายสินค้าไปข้างหน้าและข้างหลัง ขนาดของปั้นจั่นสะพานทั่วไปอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้รถเข็นที่ออกแบบมาสำหรับทางลาดเอียงสูงสุด 1% รถบรรทุกท้ายที่ออกแบบมาสำหรับความลาดชันตามยาวสูงสุด 3% การป้องกันสภาพอากาศ การป้องกันสภาพอากาศหนาวเย็น เบรกฉุกเฉินที่จะหยุดเครนใน ทำหน้าที่กดค้างไว้ โครงสร้างแบบปิดสนิทเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างตลอดจนการถอดประกอบเพื่อให้ย้ายตำแหน่งได้ง่าย รีโมทคอนโทรลด้วยวิทยุ และแคทวอล์คเต็มความยาวพร้อมบันไดสำหรับขึ้นลงที่ขา 1 ข้าง ปั้นจั่นสะพานใหม่และที่ใช้แล้ว เป็นปั้นจั่นประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งทำงานด้วยระบบรอกที่ห้อยลงมาจากรถเข็นที่เคลื่อนที่บนรางที่วิ่งไปตามคานหนึ่งหรือสองอันที่วางในแนวราบเป็นหนึ่ง อื่นคานเรียกว่าสะพานและได้รับการสนับสนุนที่ปลายทั้งสอง บ่อยครั้งที่สะพานเคลื่อนที่ไปตามรางแนวนอนคู่ ทำให้เครนสามารถให้บริการพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ได้ ในกรณีของพื้นที่วงกลม สามารถใช้โรตารีได้ เครนขาสูงหรือปั้นจั่นสะพานเหนือศีรษะ เป็นรุ่นของเครนที่ยกสิ่งของโดยใช้รอกซึ่งติดตั้งอยู่ในรถเข็นและสามารถเคลื่อนที่ในแนวนอนได้บนรางหรือรางคู่ที่ติดตั้งไว้ใต้คาน ปั้นจั่นเคลื่อนที่เหนือศีรษะและเครนขาสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกของหนักมาก และมีการใช้ปั้นจั่นขาสูงสำหรับการต่อเรือโดยที่ปั้นจั่นคร่อมเรือโดยอนุญาตให้ยกสิ่งของขนาดใหญ่ เช่น เครื่องยนต์ของเรือและเคลื่อนย้ายข้ามเรือได้ โดยพื้นฐานแล้ว ปั้นจั่นเหนือศีรษะหรือเครนสะพานหมายถึงเครนที่มีสะพานที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งมีกลไกการยกแบบเคลื่อนย้ายได้หรือแบบตายตัว และเคลื่อนที่บนโครงสร้างทางวิ่งแบบตายตัวเหนือศีรษะ ปั้นจั่นสะพานเหนือศีรษะหรือที่เรียกว่าเครนสะพานหรือเครนแบบแขวนมีปลายของคานรองรับที่วางอยู่บนล้อที่วิ่งบนรางในระดับสูง มักจะอยู่บนผนังด้านขนานของโรงงานหรืออาคารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่คล้ายกันเพื่อให้ทั้ง เครนสามารถเคลื่อนย้ายความยาวของอาคาร

Posted in ปั้นจั่น | Comments Off on ทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับปั้นจั่นสะพาน